Информационная безопасность 03.09.2019

Памятки для обучающихся и их родителей (законных представителей)

Памятка для обучающихся об информационной безопасности детей
http://security.mosmetod.ru/novosti/103-prilozhenie-1-pamyatka-dlya-obuchayushchikhsya-ob-informatsionnoj-bezopasnosti-detej

Информационная памятка для обучающихся – «Безопасность в интернете» -

http://security.mosmetod.ru/novosti/104-prilozhenie-2-informatsionnaya-pamyatka-dlya-obuchayushchikhsya-dlya-razmeshcheniya-na-ofitsialnykh-internet-resursakh

Памятка для родителей об информационной безопасности детей -
http://security.mosmetod.ru/novosti/105-prilozhenie-3-pamyatka-dlya-roditelej-ob-informatsionnoj-bezopasnosti-detej